Câu hỏi:

29/12/2020 216

Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sử dụng than củi hoặc than tổ ong để đốt sưởi ấm về mùa đông giá rét, nếu đóng chặt cửa phòng sẽ rất nguy hiểm vì trong quá trình cháy sẽ sinh ra một khí rất độc, có thể gây nôn nao, nếu mạnh hơn có thể gây tử vong do ngạt. Vậy khí đó là gì?

Xem đáp án » 29/12/2020 3,093

Câu 2:

Oxit sinh ra khi đốt cháy một lượng nhỏ photpho đơn chất (P) trong bình chứa khí chứa O2 dư là

Xem đáp án » 29/12/2020 2,408

Câu 3:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Nhiệt phân muối NaNO3.

(2) Nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch NH4Cl.

(3) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3 dư.

(4) Hòa tan Si trong dung dịch NaOH

(5) Hòa tan SiO2 trong dung dịch HF

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm sinh ra chất khí là

Xem đáp án » 29/12/2020 1,792

Câu 4:

Amoniac là chất được sử dụng để điều chế phân đạm, axit nitric, phân đạm urê, là chất tác nhân làm lạnh, sản xuất hiđrazin N2H4 dùng làm nhiên liệu cho tên lửa. Ngoài ra, dung dịch amoniac còn được dùng làm chất tẩy rửa gia dụng. Công thức của amoniac là

Xem đáp án » 29/12/2020 1,646

Câu 5:

Etilen là một hiđrocacbon có công thức: CH2=CH2. Số liên kết π (pi) trong một phân tử etilen là

Xem đáp án » 29/12/2020 1,105

Câu 6:

Chất nào sau đây là muối axit?

Xem đáp án » 29/12/2020 923

Câu 7:

Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra chất khí?

Xem đáp án » 29/12/2020 907

Bình luận


Bình luận