Câu hỏi:

01/01/2021 227

 Ở người, alen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt xanh (gen nằm trên NST thường). Một người mắt đen có bố mẹ mắt đen, ông ngoại và bà nội mắt xanh kết hôn với một người mắt đen có mẹ mắt xanh. Hỏi xác suất để cặp vợ chồng này sinh ra người con có mắt xanh là bao nhiêu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Giải thích : 1/6

Người mắt đen (A-) có ông ngoại và bà nội mắt xanh (aa), bố mẹ mắt đen (A-) chứng tỏ bố mẹ đều mang alen a và có kiểu gen Aa. Suy ra người con này sẽ có kiểu gen AA hoặc Aa với xác suất 1/3AA : 2/3Aa (cho giao tử với tỉ lệ 2/3A : 1/3a)

Người mắt đen (A-) có mẹ mắt xanh (aa) chứng tỏ người này phải mang 1 alen a và có kiểu gen Aa (cho giao tử với tỉ lệ 1/2A : 1/2a)

Vậy xác suất để cặp vợ chồng nêu trên sinh được người con mắt xanh (aa) là 1/3(a).1/2(a) = 1/6

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Một gen có tổng số nuclêôtit loại A và loại T chiếm 80%. Số liên kết H giữa các đơn phân trong gen là 2750. Hãy tính tổng số nuclêôtit của gen.

Xem đáp án » 01/01/2021 1,254

Câu 2:

Loại ion khoáng nào đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đông máu?

Xem đáp án » 01/01/2021 1,147

Câu 3:

Loài thực vật nào dưới đây vừa thuộc nhóm sinh vật sản xuất, vừa thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ?

Xem đáp án » 01/01/2021 1,092

Câu 4:

Giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp bêta – carôten là một thành tựu của

Xem đáp án » 01/01/2021 853

Câu 5:

Trong quá trình tổng hợp prôtêin, sự hình thành chuỗi axit amin được thực hiện dựa trên khuôn mẫu trực tiếp là

Xem đáp án » 01/01/2021 821

Câu 6:

4 tế bào mang kiểu gen AaBbCcDdEE khi giảm phân tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?

Xem đáp án » 01/01/2021 781

Câu 7:

Loại vitamin nào rất cần cho sự trao đổi canxi và phôtpho, nếu thiếu thì trẻ em sẽ mắc bệnh còi xương, người lớn bị loãng xương?

Xem đáp án » 01/01/2021 724

Bình luận


Bình luận