Đề thi vào lớp 10 môn Sinh học năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 5)

  • 5272 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Loại ion khoáng nào đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đông máu?

Xem đáp án

 Đáp án B

Giải thích : Canxi (cùng với enzim từ tiểu cầu giúp biến chất sinh tơ máu thành tơ máu, bao lấy các tế bào máu, tạo thành cục máu đông)


Câu 2:

Phát biểu nào dưới đây về hệ tuần hoàn người là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích : Máu đi vào và máu đi ra khỏi nửa tim bên phải đều là máu đỏ thẫm


Câu 3:

Trong hệ bạch huyết người, phân hệ nhỏ thu bạch huyết ở

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích : nửa trên bên phải của cơ thể.


Câu 4:

Người mang nhóm máu AB có thể truyền cho người mang nhóm máu nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích : Nhóm máu AB.


Câu 5:

Lớp mao mạch dày đặc ở mũi có vai trò gì?

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích : Giúp làm ấm không khí trước khi đi vào phổi


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đỗ Thị Huyền Trang

P

12 tháng trước

Phương Thảo

Bình luận


Bình luận