Đề thi vào lớp 10 môn Sinh học năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

  • 4992 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

 Ở người, hiện tượng hồng cầu không nhân có ý nghĩa thích nghi như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích : Giúp tập trung nguồn năng lượng cho hoạt động vận chuyển khí


Câu 2:

Người mang nhóm máu B có thể truyền cho bao nhiêu nhóm máu?

Xem đáp án

 Đáp án C

Giải thích : 2 (nhóm máu B và nhóm máu AB)


Câu 3:

Loại tĩnh mạch nào dưới đây vận chuyển máu đỏ tươi (máu giàu ôxi)?

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích : Tĩnh mạch phổi (trở về tim sau khi quá trình trao đổi khí ở phổi diễn ra)


Câu 4:

Đơn vị cấu tạo của phổi là

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích : phế nang.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đỗ Thị Huyền Trang

P

10 tháng trước

Phương Thảo

Bình luận


Bình luận