Đề thi vào lớp 10 môn Sinh học năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

  • 4964 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

 Ở người có bao nhiêu loại tế bào thụ cảm thị giác?

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích : 2 (tế bào hình que và tế bào hình nón)


Câu 2:

Khi truyền máu, để tránh ngưng kết hồng cầu, chúng ta cần tuân thủ nguyên tắc nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích : Kháng nguyên trên hồng cầu của người cho phải phù hợp với kháng thể trong huyết tương của người nhận


Câu 3:

Hoạt động của phân hệ đối giao cảm sẽ mang đến kết quả nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích : Tăng nhu động ruột


Câu 4:

Trong cấu tạo của tai người, cơ quan Coocti là một bộ phận đặc biệt nằm ở

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích : màng cơ sở.


Câu 5:

Phản xạ nào dưới đây là phản xạ có điều kiện?

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích : Tất cả các phương án còn lại đều đúng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đỗ Thị Huyền Trang

P

10 tháng trước

Phương Thảo

Bình luận


Bình luận