Câu hỏi:

01/01/2021 84

Trong các hoạt động dưới đây của con người, hoạt động nào gây hủy hoại môi trường tự nhiên nặng nề nhất?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Giải thích : Chiến tranh (quy mô và mức độ gây hại cực lớn, hủy hoại nghiêm trọng môi trường tự nhiên: ô nhiễm, mất cân bằng sinh thái, thoái hóa đất, làm mất nhiều loài sinh vật, mất nơi ở của các loài sinh vật,....)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một NST có trình tự gen là: MNPQRST. Sau đột biến, NST có trình tự gen: MNPQNPQRST. Hỏi dạng đột biến nào đã xảy ra?

Xem đáp án » 01/01/2021 1,295

Câu 2:

Khi nói về thường biến, nhận định nào dưới đây là sai?

Xem đáp án » 01/01/2021 910

Câu 3:

Sinh vật nào dưới đây thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ?

Xem đáp án » 01/01/2021 839

Câu 4:

Trong nguyên phân, ở giai đoạn nào các NST co xoắn cực đại và xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc?

Xem đáp án » 01/01/2021 673

Câu 5:

Phép lai nào dưới đây chắc chắn thu được đời con đồng tính?

Xem đáp án » 01/01/2021 646

Câu 6:

Một tế bào sinh tinh mang kiểu gen AB/ab Dd khi giảm phân có hoán vị gen sẽ cho tối đa mấy loại tinh trùng?

Xem đáp án » 01/01/2021 639

Câu 7:

Trong quần xã, loài đặc trưng là

Xem đáp án » 01/01/2021 591

Bình luận


Bình luận