30 câu hỏi Trắc nghiệm Đột biến nhiễm sắc thể có đáp án

  • 1422 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đột biến NST là loại biến dị:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Đột biến làm biến đổi cấu trúc của NST được gọi là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Các dạng đột biến cấu trúc của NST được gọi là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc của NST là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Nguyên nhân tạo ra đột biến cấu trúc NST là:

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận