Câu hỏi:

31/12/2020 1,078

Trong trường hợp trội lặn hoàn toàn, phép lai nào dưới đây cho đời con phân tính?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Giải thích : Aa x aa (1Aa – Trội : 1aa – Lặn)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Một gen có 3000 nuclêôtit. Khi gen nhân đôi liên tiếp 3 lần, số nuclêôtit loại X môi trường cần cung cấp là 5600. Hãy tính số nuclêôtit loại T của gen.

Xem đáp án » 31/12/2020 3,181

Câu 2:

Ở người, tính trạng nào dưới đây là tính trạng trội?

Xem đáp án » 31/12/2020 2,532

Câu 3:

Sinh vật nào dưới đây không thuộc nhóm sinh vật sản xuất?

Xem đáp án » 31/12/2020 1,400

Câu 4:

Trong mỗi tế bào sinh dưỡng của người mắc bệnh Tơcnơ có

Xem đáp án » 31/12/2020 1,298

Câu 5:

Cônsixin là chất hóa học thường được dùng để

Xem đáp án » 31/12/2020 1,150

Câu 6:

Sinh vật nào dưới đây thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ?

Xem đáp án » 31/12/2020 963

Bình luận


Bình luận