Câu hỏi:

31/12/2020 720

Một tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 5 lần, sau đó tất cả các tế bào con ở thế hệ cuối cùng đều tham gia giảm phân tạo tinh trùng. Hỏi có tất cả bao nhiêu tinh trùng được tạo thành?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Giải thích : 128 (Tế bào sinh dục sơ khai khi nguyên phân liên tiếp 5 lần sẽ tạo ra: 2^5=32 tế bào con. Mỗi tế bào con này trở thành tế bào sinh dục chín, giảm phân sẽ tạo ra 4 tinh trùng. Vậy tổng số tinh trùng được tạo thành từ quá trình này là: 32.4=128)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Một gen có 3000 nuclêôtit. Khi gen nhân đôi liên tiếp 3 lần, số nuclêôtit loại X môi trường cần cung cấp là 5600. Hãy tính số nuclêôtit loại T của gen.

Xem đáp án » 31/12/2020 3,189

Câu 2:

Ở người, tính trạng nào dưới đây là tính trạng trội?

Xem đáp án » 31/12/2020 2,535

Câu 3:

Sinh vật nào dưới đây không thuộc nhóm sinh vật sản xuất?

Xem đáp án » 31/12/2020 1,405

Câu 4:

Trong mỗi tế bào sinh dưỡng của người mắc bệnh Tơcnơ có

Xem đáp án » 31/12/2020 1,300

Câu 5:

Cônsixin là chất hóa học thường được dùng để

Xem đáp án » 31/12/2020 1,152

Câu 6:

Trong trường hợp trội lặn hoàn toàn, phép lai nào dưới đây cho đời con phân tính?

Xem đáp án » 31/12/2020 1,082

Câu 7:

Sinh vật nào dưới đây thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ?

Xem đáp án » 31/12/2020 968

Bình luận


Bình luận