Câu hỏi:

31/12/2020 278

 Loại muối khoáng nào là thành phần không thể thiếu của hoocmôn tuyến giáp?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Giải thích : Iốt

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Một gen có 3000 nuclêôtit. Khi gen nhân đôi liên tiếp 3 lần, số nuclêôtit loại X môi trường cần cung cấp là 5600. Hãy tính số nuclêôtit loại T của gen.

Xem đáp án » 31/12/2020 3,178

Câu 2:

Ở người, tính trạng nào dưới đây là tính trạng trội?

Xem đáp án » 31/12/2020 2,528

Câu 3:

Sinh vật nào dưới đây không thuộc nhóm sinh vật sản xuất?

Xem đáp án » 31/12/2020 1,398

Câu 4:

Trong mỗi tế bào sinh dưỡng của người mắc bệnh Tơcnơ có

Xem đáp án » 31/12/2020 1,295

Câu 5:

Cônsixin là chất hóa học thường được dùng để

Xem đáp án » 31/12/2020 1,149

Câu 6:

Trong trường hợp trội lặn hoàn toàn, phép lai nào dưới đây cho đời con phân tính?

Xem đáp án » 31/12/2020 1,077

Câu 7:

Sinh vật nào dưới đây thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ?

Xem đáp án » 31/12/2020 962

Bình luận


Bình luận