Câu hỏi:

31/12/2020 267

Loại thức ăn nào dưới đây được tiêu hóa về mặt hóa học ở khoang miệng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Giải thích : Tinh bột (enzim amilaza trong nước bọt sẽ biến đổi một phần tinh bột chín thành đường mantôzơ)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Một gen có 3000 nuclêôtit. Khi gen nhân đôi liên tiếp 3 lần, số nuclêôtit loại X môi trường cần cung cấp là 5600. Hãy tính số nuclêôtit loại T của gen.

Xem đáp án » 31/12/2020 3,200

Câu 2:

Ở người, tính trạng nào dưới đây là tính trạng trội?

Xem đáp án » 31/12/2020 2,543

Câu 3:

Sinh vật nào dưới đây không thuộc nhóm sinh vật sản xuất?

Xem đáp án » 31/12/2020 1,412

Câu 4:

Trong mỗi tế bào sinh dưỡng của người mắc bệnh Tơcnơ có

Xem đáp án » 31/12/2020 1,307

Câu 5:

Cônsixin là chất hóa học thường được dùng để

Xem đáp án » 31/12/2020 1,166

Câu 6:

Trong trường hợp trội lặn hoàn toàn, phép lai nào dưới đây cho đời con phân tính?

Xem đáp án » 31/12/2020 1,085

Câu 7:

Sinh vật nào dưới đây thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ?

Xem đáp án » 31/12/2020 969

Bình luận


Bình luận