Câu hỏi:

31/12/2020 121

Cho các bộ phận sau: Thận, bàng quang, ống đái, ống dẫn nước tiểu. Hãy sắp xếp theo chiều từ trên xuống dưới, tương thích với hệ bài tiết nước tiểu của cơ thể người.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Giải thích : Thận - ống dẫn nước tiểu – bàng quang - ống đái

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Một gen có 3000 nuclêôtit. Khi gen nhân đôi liên tiếp 3 lần, số nuclêôtit loại X môi trường cần cung cấp là 5600. Hãy tính số nuclêôtit loại T của gen.

Xem đáp án » 31/12/2020 3,200

Câu 2:

Ở người, tính trạng nào dưới đây là tính trạng trội?

Xem đáp án » 31/12/2020 2,543

Câu 3:

Sinh vật nào dưới đây không thuộc nhóm sinh vật sản xuất?

Xem đáp án » 31/12/2020 1,412

Câu 4:

Trong mỗi tế bào sinh dưỡng của người mắc bệnh Tơcnơ có

Xem đáp án » 31/12/2020 1,307

Câu 5:

Cônsixin là chất hóa học thường được dùng để

Xem đáp án » 31/12/2020 1,166

Câu 6:

Trong trường hợp trội lặn hoàn toàn, phép lai nào dưới đây cho đời con phân tính?

Xem đáp án » 31/12/2020 1,085

Câu 7:

Sinh vật nào dưới đây thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ?

Xem đáp án » 31/12/2020 969

Bình luận


Bình luận