Câu hỏi:

01/01/2021 239

Khi nói về trẻ đồng sinh khác trứng, điều nào dưới đây là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án

Giải thích : Có thể cùng giới hoặc khác giới (trẻ đồng sinh khác trứng được tạo thành từ 2 hay nhiều trứng (mang NST giới tính X) kết hợp với 2 hay nhiều tinh trùng khác nhau (có thể cùng mang NST X hoặc cùng mang NST Y hoặc tinh trùng này mang NST X, tinh trùng khác mang NST Y) nên có thể cùng giới hoặc khác giới, kiểu gen khác nhau và mức độ giống nhau tương tự với anh chị em cùng bố mẹ nhưng sinh khác thời điểm)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Một gen có tổng số nuclêôtit loại A và loại T chiếm 80%. Số liên kết H giữa các đơn phân trong gen là 2750. Hãy tính tổng số nuclêôtit của gen.

Xem đáp án » 01/01/2021 1,256

Câu 2:

Loại ion khoáng nào đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đông máu?

Xem đáp án » 01/01/2021 1,147

Câu 3:

Loài thực vật nào dưới đây vừa thuộc nhóm sinh vật sản xuất, vừa thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ?

Xem đáp án » 01/01/2021 1,110

Câu 4:

Giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp bêta – carôten là một thành tựu của

Xem đáp án » 01/01/2021 859

Câu 5:

Trong quá trình tổng hợp prôtêin, sự hình thành chuỗi axit amin được thực hiện dựa trên khuôn mẫu trực tiếp là

Xem đáp án » 01/01/2021 823

Câu 6:

4 tế bào mang kiểu gen AaBbCcDdEE khi giảm phân tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?

Xem đáp án » 01/01/2021 782

Câu 7:

Loại vitamin nào rất cần cho sự trao đổi canxi và phôtpho, nếu thiếu thì trẻ em sẽ mắc bệnh còi xương, người lớn bị loãng xương?

Xem đáp án » 01/01/2021 728

Bình luận


Bình luận