Câu hỏi:

01/01/2021 96

Cho các hoạt động sau:

1. Chiến tranh

2. Đốt rừng làm nương rẫy

3. Hái lượm

4. Săn bắt động vật hoang dã

5. Khai thác khoáng sản

Có bao nhiêu hoạt động sẽ làm mất đi nhiều loài sinh vật?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Giải thích : 4

1. Chiến tranh

2. Đốt rừng làm nương rẫy

4. Săn bắt động vật hoang dã

5. Khai thác khoáng sản

(Các hoạt động trên đều gây hủy hoại môi trường sống của sinh vật và làm mất đi nhiều loài sinh vật. Hái lượm là hoạt động ít gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên nhất và không tiềm ẩn nguy cơ tuyệt chủng các loài sinh vật)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Một gen có tổng số nuclêôtit loại A và loại T chiếm 80%. Số liên kết H giữa các đơn phân trong gen là 2750. Hãy tính tổng số nuclêôtit của gen.

Xem đáp án » 01/01/2021 1,254

Câu 2:

Loại ion khoáng nào đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đông máu?

Xem đáp án » 01/01/2021 1,147

Câu 3:

Loài thực vật nào dưới đây vừa thuộc nhóm sinh vật sản xuất, vừa thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ?

Xem đáp án » 01/01/2021 1,092

Câu 4:

Giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp bêta – carôten là một thành tựu của

Xem đáp án » 01/01/2021 853

Câu 5:

Trong quá trình tổng hợp prôtêin, sự hình thành chuỗi axit amin được thực hiện dựa trên khuôn mẫu trực tiếp là

Xem đáp án » 01/01/2021 822

Câu 6:

4 tế bào mang kiểu gen AaBbCcDdEE khi giảm phân tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?

Xem đáp án » 01/01/2021 781

Câu 7:

Loại vitamin nào rất cần cho sự trao đổi canxi và phôtpho, nếu thiếu thì trẻ em sẽ mắc bệnh còi xương, người lớn bị loãng xương?

Xem đáp án » 01/01/2021 724

Bình luận


Bình luận