Câu hỏi:

04/01/2021 376

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH.

Chọn đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho sơ đồ sau:

C2H2  X  Y  Z  CH3COOC2H5

Các chất X, Y, Z tương ứng là:

Xem đáp án » 04/01/2021 29,868

Câu 2:

I. Phần trắc nghiệm

Hiện tượng xảy ra khi đun nóng toluen với dung dịch thuốc tím là:

Xem đáp án » 04/01/2021 4,491

Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam một anđehit X no, đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ 8,96 lít khí O2 ở đktc. Xác định CTPT của anđehit X?

Xem đáp án » 13/07/2024 4,409

Câu 4:

Hỗn hợp G gồm 2 ancol X, Y (MX < MY). Tiến hành thí nghiệm về G thu được kết quả như sau:

- Lấy 6,64 gam G cho vào H2SO4 đặc đun nóng thu được 2 anken liên tiếp.

- Nhỏ 5 ml H2SO4 đặc vào m gam G và đun nóng ở 140°C sau một thời gian thu được 13,9 gam hỗn hợp Z gồm 3 ete. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 17,92 lít CO2 (ở đktc).

Xác định CTPT của X, Y.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,834

Câu 5:

Chất nào sau đây là axit acrylic?

Xem đáp án » 04/01/2021 1,521

Câu 6:

Cho 0,36g metanal vào dung dịch AgNO3/ NH3 dư đến khi phản ứng hoàn toàn thì thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 04/01/2021 1,311

Câu 7:

Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức, hở, đồng đẳng liên tiếp. Cho 11,8 gam X tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 1,68 lít khí ở đktc. Xác định CTPT; CTCT có thể có của hai axit và gọi tên theo danh pháp thay thế.

Xem đáp án » 13/07/2024 854

Bình luận


Bình luận