Câu hỏi:

04/01/2021 421

Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol CH3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chia 8,2 gam hỗn hợp G gồm hai axit cacboxylic có cùng số nhóm chức thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1: Cho vào dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch X. Trung hòa X bằng 9,125 gam dung dịch HCl 10% thu được 7,2125 gam muối.

Phần 2: Thực hiện phản ứng tráng gương thu được tối đa 10,8 gam Ag.

Viết PTHH xảy ra và xác định CTCT của 2 axit.

Xem đáp án » 13/07/2024 2,504

Câu 2:

Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit. Số cặp chất tác dụng được với nhau là:

Xem đáp án » 04/01/2021 1,918

Câu 3:

II. Phần tự luận

Viết PTHH điều chế anđehit axetic và axit axetic từ etanol (giả sử các điều kiện dụng cụ, hóa chất có đủ).

Xem đáp án » 13/07/2024 1,715

Câu 4:

Hiđrat hóa 2 – metylbut – 2 – en (điều kiện nhiệt độ, xúc tác thích hợp) thu được sản phẩm chính là:

Xem đáp án » 05/01/2021 1,587

Câu 5:

Cho 20,6 gam hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng liên tiếp tác dụng hết với AgNO3/ NH3 dư, đun nóng thu được 129,6 gam Ag. Xác định CTPT; CTCT có thể có của hai anđehit và gọi tên theo danh pháp thay thế.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,577

Câu 6:

I. Phần trắc nghiệm

Phản ứng của benzen với chất nào sau đây gọi là phản ứng nitro hóa?

Xem đáp án » 04/01/2021 1,013

Câu 7:

Anđehit axetic thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng nào sau đây?

Xem đáp án » 04/01/2021 542

Bình luận


Bình luận