Câu hỏi:

02/11/2019 241

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

A. S. Saccarozo được gọi là đường mía.

B. Đa số polime không tan trong nước và các dung môi thông thường.

C. Đ

D. S. Triolein là chất béo không no.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong thành phần phân tử chất hữu cơ nhất thiết phải có

Xem đáp án » 02/11/2019 9,149

Câu 2:

Đồng phân là những chất

Xem đáp án » 02/11/2019 7,258

Câu 3:

Chất hữu cơ Z có công thức phân tử C17H16O4, không làm mất màu dung dịch brom, Z tác dụng với NaOH theo phương trình hóa học: Z + 2NaOH → 2X + Y; trong đó Y hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 30/10/2019 4,351

Câu 4:

Cho các phát biểu sau:

(a) Dùng giấm ăn có thể rửa chất gây mùi tanh trong cá.

(b) Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do nối đôi C=C của chất béo bị oxi hóa.

(c) Đa số polime không tan trong nước và các dung môi thông thường.

(d) Gạch cua nổi lên trên khi nấu riêu cua là hiện tượng đông tụ protein.

(e) Dung dịch của lòng trắng trứng hòa tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

(g) Xenlulozo bị thủy phân trong dung dịch kiềm đun nóng.

Số phát biểu đúng

Xem đáp án » 02/11/2019 3,996

Câu 5:

Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường kiềm khi đun nóng?

Xem đáp án » 02/11/2019 3,595

Câu 6:

Thực hiện quá trình phân tích định tính C và H trong hợp chất hữu cơ theo hình bên. Hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm chứa dung dịch Ca(OH)2

Xem đáp án » 02/11/2019 3,410

Câu 7:

Phản ứng nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 30/10/2019 2,511

Bình luận


Bình luận