Câu hỏi:

09/03/2021 757

Cho ABC vuông tại A, vẽ trung tuyến AM (MBC). Từ M kẻ MHAC, trên tia đối của tia MH lấy điểm K sao cho MK = MH. Gọi G là giao điểm của BH và AM, I là trung điểm của AB. Chứng minh I, G, C thẳng hàng.

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho ABC vuông tại A, vẽ trung tuyến AM (MBC). Từ M kẻ MHAC, trên tia đối của tia MH lấy điểm K sao cho MK = MH. Chứng minh AB // MH.

Xem đáp án » 09/03/2021 225

Câu 2:

Cho ABC vuông tại A, vẽ trung tuyến AM (MBC). Từ M kẻ MHAC, trên tia đối của tia MH lấy điểm K sao cho MK = MH. Chứng minh MHC = MKB.

Xem đáp án » 09/03/2021 150

Câu 3:

Cho tam giác nhọn ABC có AC > AB, đường cao AD. Lấy điểm E nằm giữa D và C, kẻ đường vuông góc EH từ E đến AC. Gọi K là giao điểm của AD và HE. Chứng minh DAE ^DCK^.

Xem đáp án » 09/03/2021 92

Câu 4:

Cho tam giác nhọn ABC có AC > AB, đường cao AD. So sánh BAD^ và DAC^.

Xem đáp án » 09/03/2021 64

Câu 5:

Cho tam giác nhọn ABC có AC > AB, đường cao AD. So sánh DB và DC.

Xem đáp án » 09/03/2021 55

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »