Câu hỏi:

10/03/2021 93

Cho đa thức: A(x) = 6 + 3x32x+2x23x3x2-3x

Tính A(-1) và A(2) và chỉ ra nghiệm của A(x).

Trả lời:

A(–1) = (1)2 - 5(–1) + 6 = 12 

A(2) = 22 - 5.2 + 6 = 0

Vì A(2) = 0 nên x = 2 là nghiệm của đa thức A(x)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác DEF cân tại D có đường trung tuyến DI (I thuộc EF). Biết DE = 10 cm; EF = 12 cm. Tính DI?

Xem đáp án » 10/03/2021 424

Câu 2:

Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường phân giác BE, kẻ EH vuông góc với BC (H thuộc BC). Chứng minh: AE < EC

Xem đáp án » 10/03/2021 148

Câu 3:

Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường phân giác BE, kẻ EH vuông góc với BC (H thuộc BC). Chứng minh: ΔABE=ΔHBE

Xem đáp án » 10/03/2021 129

Câu 4:

Tính tích các đơn thức sau: xy2 và  6x3yz2

Xem đáp án » 10/03/2021 110

Câu 5:

Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của các học sinh lớp 7/1 được tổ trưởng ghi lại như sau:

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì ?

b) Lập bảng “tần số”.

Xem đáp án » 10/03/2021 97

Câu 6:

Tìm đa thức M biết: M + x23xy+y2 = 4x23xyy2

Xem đáp án » 10/03/2021 97

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »