Câu hỏi:

16/03/2021 68

Hãy nêu phương trình cân bằng nhiệt.

Trả lời:

Phương trình cân bằng nhiệt: Qta ra = Qthu vào

Nhiệt lượng tỏa ra cũng được tính bởi công thức Q = m.c.t, trong đó

t = t1  t2, với t1 là nhiệt độ ban đầu, t2 là nhiệt độ cuối trong quá trình truyền nhiệt.

Ví dụ:

Thả một quả cầu nhôm có khối lượng 0,2 kg đã được nung nóng tới nhiệt độ 1000C vào một cốc nước ở 200C. Sau một thời gian nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng 270C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và của nước lần lượt là

c1 = 880J/kg.K và c2 = 4200J/kg.K (Coi như chỉ có quả cầu và nước trao đổi nhiệt với nhau).

a, Tính nhiệt lượng do quả cầu tỏa ra.

b, Tìm khối lượng của nước trong cốc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệt dung riêng của một chất cho biết điều gì?

Xem đáp án » 11/12/2020 349

Câu 2:

Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu trong môi trường nào?

Xem đáp án » 11/12/2020 307

Câu 3:

Hiện tượng khuếch tán là gì?

Xem đáp án » 11/12/2020 222

Câu 4:

Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Xem đáp án » 11/12/2020 215

Câu 5:

Công thức tính nhiệt lượng vật thu vào?

Xem đáp án » 11/12/2020 211

Câu 6:

Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác được không? Ví dụ?

Xem đáp án » 16/03/2021 208

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85