Câu hỏi:

24/03/2021 603

Dây tóc của bóng đèn 220V-200W khi sáng bình thường ở nhiệt độ 25000C có điện trở gấp 10,8 lần so với điện trở ở 1000C. Hệ số nhiệt điện trở α của dây tóc là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sợi dây bằng nhôm có điện trở 120Ω ở nhiệt độ 200C, điện trở của sợi dây đó ở 1790C là 204Ω. Hệ số nhiệt điện trở của nhôm là:

Xem đáp án » 24/03/2021 55,016

Câu 2:

Một bóng đèn 220V-100W có dây tóc làm bằng vônfram. Khi sáng bình thường thì nhiệt độ của dây tóc bóng đèn là 20000C. Xác định điện trở của bóng đèn khi thắp sáng và khi không thắp sáng. Biết nhiệt độ của môi trường là 200C và hệ số nhiệt điện trở của vônfram là α=4,5.10-3K-1.

Xem đáp án » 24/03/2021 1,723

Câu 3:

Chọn câu đúng? Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở của nó sẽ:

Xem đáp án » 24/03/2021 757

Câu 4:

Khi chiều dài và tiết diện của khối kim loại đồng chất tăng 2 lần thì điện trở suất của kim loại đó

Xem đáp án » 24/03/2021 507

Câu 5:

Một sợi dây đồng có điện trở 74Ω50°C, có điện trở suất α=4,1.10-3K-1. Điện trở của sợi dây đó ở 100°C là:

Xem đáp án » 16/06/2021 501

Câu 6:

Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào:

Xem đáp án » 24/03/2021 486

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK