Câu hỏi:

24/03/2021 974

Chọn phát biểu đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi dùng ngọn đèn ga để đốt nóng chất khí hoặc chiếu vào chất khí chùm bức xạ tử ngoại thì trong chất khí xuất hiện các hạt tải điện.

Ngọn lửa, tia tử ngoại đó được gọi là tác nhân ion hóa

Chất khí chỉ dẫn điện khi có tác nhân ion hóa

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các cách dưới đây, cách nào dưới đây tạo ra tia lửa điện?

Xem đáp án » 16/06/2021 3,353

Câu 2:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Xem đáp án » 16/06/2021 3,126

Câu 3:

Khi nói về dòng điện trong chất khí, phát biểu nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 16/06/2021 1,839

Câu 4:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Xem đáp án » 16/06/2021 1,556

Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về quá trình dẫn điện tự lực của không khí?

Xem đáp án » 24/03/2021 626

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 16/06/2021 552

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK