Câu hỏi:

25/03/2021 1,067

Một khung dây hình tròn có diện tích S=2cm2 đặt trong từ trường đều, các đường sức từ xuyên vuông góc với khung dây. Hãy xác định từ thông xuyên qua khung dây. Biết cảm ứng từ B=5.102T

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Ta có, các đường sức từ xuyên vuông góc với khung dây:

α=n,B^=00

Từ thông xuyên qua khung dây: Φ=BScos00=5.102.2.104.1=105Wb

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một khung dây tròn đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=0,04T sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây là 1,2.104Wb. Bán kính vòng dây là:

Xem đáp án » 25/03/2021 2,045

Câu 2:

Một khung dây hình chữ nhật kín gồm 10 vòng dây, diện tích mỗi vòng là S=20cm2 đặt trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ B hợp với pháp tuyến n của mặt phẳng khung dây một góc α=600, độ lớn cảm ứng từ B=0,04T, điện trở khung dây R=0,2Ω. Tính cường độ dòng điện xuất hiện trong khung dây nếu trong thời gian Δt=0,01s, cảm ứng từ giảm đều từ B đến 0

Xem đáp án » 29/03/2021 1,681

Câu 3:

Một khung dây tròn đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=0,06T sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây là 1,2.105Wb. Bán kính vòng dây là:

Xem đáp án » 25/03/2021 1,448

Câu 4:

Một vòng dây dẫn kín, phẳng được đặt trong từ trường đều. Trong khoảng thời gian 0,04s, từ thông qua vòng dây giảm đều từ giá trị 6.103Wb về 0 thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn là:

Xem đáp án » 29/03/2021 1,305

Câu 5:

Một khung dây hình vuông cạnh 5cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=8.104T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 106 Wb. Góc hợp bởi giữa véctơ cảm ứng từ và véctơ pháp tuyến của hình vuông đó là:

Xem đáp án » 25/03/2021 1,169

Câu 6:

Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích 5cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B=0,1T. Mặt phẳng vòng dây làm thành với B một góc 300. Từ thông qua diện tích trên là:

Xem đáp án » 25/03/2021 631

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK