Câu hỏi:

31/03/2021 371

Một thanh dây dẫn dài 30(cm) chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều có B=5.104T. Vectơ vận tốc của thanh vuông góc với thanh, vuông góc với vectơ cảm ứng từ và có độ lớn 5(m/s). Suất điện động cảm ứng trong thanh là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Suất điện động cảm ứng trong thanh: ec=Bvlsinθ với θ=v,B

Theo đề bài, ta có: B=5.104Tv=5m/sl=20cm=0,2mθ=900

ec=5.104.5.0,2.cos900=5.104V=0,5mV

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một ống dây dài 50(cm), diện tích tiết diện ngang của ống là 10cm2 gồm 1000 vòng dây. Hệ số tự cảm của ống dây là:

Xem đáp án » 31/03/2021 1,707

Câu 2:

Một khung dây phẳng có diện tích 25cm2, gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều, mặt phẳng vòng dây vuông góc với các đường sức từ. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cảm ứng từ B vào thời gian t. Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung từ thời điểm t1=0 đến thời điểm t2=0,5s là:

Xem đáp án » 31/03/2021 1,201

Câu 3:

Một thanh dẫn điện dài 20(cm) được nối hai đầu của nó với hai đầu của một mạch điện có điện trở 0,5Ω. Cho thanh chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,08T với vận tốc 7(m/s), vectơ vận tốc vuông góc với các đường sức từ và vuông góc với thanh, bỏ qua điện trở của thanh và các dây nối. Cường độ dòng điện trong mạch là:

Xem đáp án » 31/03/2021 680

Câu 4:

Một khung dây phẳng, diện tích 20cm2, gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn B=2.104T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là:

Xem đáp án » 31/03/2021 515

Câu 5:

Từ thông (phi ) qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,2(s) từ thông giảm từ 1,2(Wb) xuống còn 0,4(Wb). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng:

Xem đáp án » 31/03/2021 476

Câu 6:

Một hình chữ nhật kích thước 3cm×4cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=5.104T. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 300. Từ thông qua hình chữ nhật đó là:

Xem đáp án » 31/03/2021 369

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK