Câu hỏi:

02/04/2021 344

Cho một khung dây hình chữ nhật ABCD có AB=10cm;BC=20cm, có dòng điện I=4A chạy qua đặt trong một từ trường đều có các đường sức từ  song song với mặt phẳng chứa khung dây như hình vẽ. Biết B=0,04T. Độ lớn lực từ do từ trường đều tác dụng lên các cạnh AD của khung dây là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cạnh AB song song với các đường sức từ nên lực từ tác dụng lên các cạnh này bằng 0.

Lực từ tác dụng lên cạnh AD có điểm đặt tại trung điểm của cạnh, có phương vuông góc với mặt phẳnng khung dây, lực tác dụng lên cạnh AD hướng từ trong ra ngoài và có độ lớn:

FAD=B.I.AD=0,04.4.0,2=32.10-3N.

Đáp án cần chọn là: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một dây dẫn được uốn thành một khung dây có dạng hình tam giác vuông ABC như hình vẽ.

Đặt khung dây vào trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ B song song với cạnh AC. Coi khung dây nằm cố định trong mặt phẳng hình vẽ. Cho AB=8cm,AC=6cm,B=5.10-3T,I=5A  . Lực từ tác dụng lên  cạnh AB của khung dây có giá trị:

Xem đáp án » 02/04/2021 418

Câu 2:

Cho một khung dây hình chữ nhật ABCD có AB=10cm;BC=20cm, có dòng điện I=4A chạy qua đặt trong một từ trường đều có các đường sức từ  song song với mặt phẳng chứa khung dây như hình vẽ. Biết B=0,04T. Độ lớn lực từ do từ trường đều tác dụng lên các cạnh BC của khung dây là:

Xem đáp án » 02/04/2021 395

Câu 3:

Cho một khung dây hình chử nhật ABCD có AB=15cm;BC=25cm, có dòng điện I=5A chạy qua đặt trong một từ trường đều có các đường cảm ứng từ  vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây và hướng từ ngoài vào trong như hình vẽ. Biết B=0,02T. Độ lớn lực từ do từ trường đều tác dụng lên cạnh AB và CD của khung dây là:

Xem đáp án » 02/04/2021 374

Câu 4:

Cho một khung dây hình chử nhật ABCD có AB=5cm;BC=10cm, có dòng điện I=5A chạy qua đặt trong một từ trường đều có các đường cảm ứng từ  vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây và hướng từ ngoài vào trong như hình vẽ. Biết B=0,02T. Độ lớn lực từ do từ trường đều tác dụng lên cạnh AB và CD của khung dây là:

Xem đáp án » 02/04/2021 370

Câu 5:

Cho một khung dây hình chữ nhật ABCD có AB=10cm;BC=20cm, có dòng điện I=5A chạy qua đặt trong một từ trường đều có các đường sức từ  song song với mặt phẳng chứa khung dây và hợp với cạnh AD một góc a=300 như hình vẽ. Biết B=0,02T. Độ lớn lực từ do từ trường đều tác dụng lên cạnh AB của khung dây là:

Xem đáp án » 02/04/2021 322

Câu 6:

Một dây dẫn được uốn thành một khung dây có dạng hình tam giác vuông ABC như hình vẽ.

Đặt khung dây vào trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ B song song với cạnh AC. Coi khung dây nằm cố định trong mặt phẳng hình vẽ. Cho AB=8cm,AC=6cm,B=5.10-3T,I=5A  . Lực từ tác dụng lên  cạnh AC của khung dây có giá trị:

Xem đáp án » 02/04/2021 298

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK