Câu hỏi:

27/04/2021 4,929

Chọn phương án sai trong các câu sau:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A, B, D – ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

C – Khi ánh sáng truyền từ không khí sang nước, sự đồng tính của ánh sáng thay đổi ⇒ ánh sáng không truyền đi theo đường thẳng tại chỗ giao giữa hai môi trường ⇒ không truyền thẳng

Đáp án cần chọn là: C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những trường hợp sau, trường hợp nào ánh sáng truyền đi theo đường thẳng?

Xem đáp án » 27/04/2021 3,511

Câu 2:

Chọn câu trả lời sai?

Xem đáp án » 27/04/2021 2,510

Câu 3:

Trường hợp nào sau đây không vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng:

Xem đáp án » 27/04/2021 2,435

Câu 4:

Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng neon pin phát sáng, câu giải thích nào sau đây là đúng nhất?

Xem đáp án » 27/04/2021 1,471

Câu 5:

Chọn câu trả lời đúng?

Xem đáp án » 27/04/2021 1,409

Câu 6:

Khi mua thước thẳng bằng gỗ, người ta thường đưa thước lên ngang tầm mắt để ngắm. Làm như vậy để kiểm tra xem thước có thẳng hay không. Nguyên tắc của cách làm này đã dựa trên kiến thức vật lí nào?

Xem đáp án » 27/04/2021 977

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK