Trắc nghiệm Sự truyền ánh sáng có đáp án (Thông hiểu)

  • 1976 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chọn phương án sai trong các câu sau:

Xem đáp án

A, B, D – ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

C – Khi ánh sáng truyền từ không khí sang nước, sự đồng tính của ánh sáng thay đổi ⇒ ánh sáng không truyền đi theo đường thẳng tại chỗ giao giữa hai môi trường ⇒ không truyền thẳng

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Có 6 bạn A,B,C,D,E,G ở trong phòng được ngăn cách bởi một bức tường có các lỗ. Hãy cho biết các bạn nào sẽ thấy được nhau:

Xem đáp án

Ta có: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

A - A, G bị chắn nhau bởi tường

B - B, E bị chắn nhau bởi tường

C - A, D bị chắn nhau bởi tường

D - C, D có thể nhìn thấy nhau vì không bị chắn bởi tường

Chọn D


Câu 3:

Chùm sáng chiếu ra từ một cây đèn pin là:

Xem đáp án

Chùm sáng phát ra từ đèn pin là chùm sáng phân kì

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng neon pin phát sáng, câu giải thích nào sau đây là đúng nhất?

Xem đáp án

Ta có: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

⇒ Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng neon pin phát sáng vì: Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng mà ống rỗng lại cong

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Chọn câu trả lời đúng?

Xem đáp án

A – sai vì: Chùm sáng phân kì: gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng

B – sai vì: Chùm sáng hội tụ: gồm các tia sáng giao nhau tại cùng một điểm trên đường truyền

C – đúng, đèn pin có thể phát ra chùm tia song song khi điều chỉnh pha; Mặt Trời ở quá xa Trái Đất nên có thể coi phát ra tia sáng song song

D – sai vì: Chùm sáng song song : gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận