Câu hỏi:

27/04/2021 810

Chùm sáng chiếu ra từ một cây đèn pin là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chùm sáng phát ra từ đèn pin là chùm sáng phân kì

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn phương án sai trong các câu sau:

Xem đáp án » 27/04/2021 4,875

Câu 2:

Trong những trường hợp sau, trường hợp nào ánh sáng truyền đi theo đường thẳng?

Xem đáp án » 27/04/2021 3,437

Câu 3:

Chọn câu trả lời sai?

Xem đáp án » 27/04/2021 2,468

Câu 4:

Trường hợp nào sau đây không vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng:

Xem đáp án » 27/04/2021 2,399

Câu 5:

Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng neon pin phát sáng, câu giải thích nào sau đây là đúng nhất?

Xem đáp án » 27/04/2021 1,420

Câu 6:

Chọn câu trả lời đúng?

Xem đáp án » 27/04/2021 1,364

Câu 7:

Khi mua thước thẳng bằng gỗ, người ta thường đưa thước lên ngang tầm mắt để ngắm. Làm như vậy để kiểm tra xem thước có thẳng hay không. Nguyên tắc của cách làm này đã dựa trên kiến thức vật lí nào?

Xem đáp án » 27/04/2021 945

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK