Câu hỏi:

27/04/2021 667

Chỉ ra câu phát biểu đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ánh sáng phát ra dưới dạng các chùm sáng, chùm sáng bao gồm vô số đường sáng.

Và trong thực tế ta thường nhìn thấy các chùm sáng chứ không phải tia sáng đơn lẻ

→ tất cả các phương án A, B, C - đúng

Đáp án cần chọn là: D 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn phương án sai trong các câu sau:

Xem đáp án » 27/04/2021 4,874

Câu 2:

Trong những trường hợp sau, trường hợp nào ánh sáng truyền đi theo đường thẳng?

Xem đáp án » 27/04/2021 3,435

Câu 3:

Chọn câu trả lời sai?

Xem đáp án » 27/04/2021 2,465

Câu 4:

Trường hợp nào sau đây không vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng:

Xem đáp án » 27/04/2021 2,396

Câu 5:

Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng neon pin phát sáng, câu giải thích nào sau đây là đúng nhất?

Xem đáp án » 27/04/2021 1,417

Câu 6:

Chọn câu trả lời đúng?

Xem đáp án » 27/04/2021 1,362

Câu 7:

Khi mua thước thẳng bằng gỗ, người ta thường đưa thước lên ngang tầm mắt để ngắm. Làm như vậy để kiểm tra xem thước có thẳng hay không. Nguyên tắc của cách làm này đã dựa trên kiến thức vật lí nào?

Xem đáp án » 27/04/2021 945

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK