Câu hỏi:

28/04/2021 1,070

Ban đêm, trong phòng chỉ có một ngọn đèn. Giơ bàn tay chắn giữa ngọn đèn và bức tường, ta quan sát thấy trên bức tường?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bàn tay chắn giữa ngọn đèn và bức tường đóng vai trò là vật chắn sáng, trên tường (đóng vai trò là màn) sẽ xuất hiện bóng tối và bóng nửa tối của bàn tay tức là một vùng tối hình bàn tay, xung quanh có viền mờ hơn.

Hình dạng của bóng tối và bóng nửa tối giống bàn tay là do các tia sáng truyền theo đường thẳng.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi có hiện tượng nhật thực và hiện tượng nguyệt thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng như thế nào?

Xem đáp án » 28/04/2021 1,935

Câu 2:

Trong các phòng mổ ở bệnh viện, người ta thường dùng một hệ thống gồm nhiều đèn. Theo em mục đích chính của việc này là:

Xem đáp án » 28/04/2021 1,688

Câu 3:

Chọn phương án trả lời sai.

Ở Bích Hòa có nhật thực một phần khi:

Xem đáp án » 28/04/2021 693

Câu 4:

Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực?

Xem đáp án » 28/04/2021 562

Câu 5:

Hiện tượng xảy ra khi Mặt Trăng đi vào vùng bóng đen của Trái Đất là hiện tượng:

Xem đáp án » 28/04/2021 534

Câu 6:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án » 28/04/2021 513

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK