Câu hỏi:

28/04/2021 1,934

Khi có hiện tượng nhật thực và hiện tượng nguyệt thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng như thế nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta thấy  khi có hiện tượng nhật thực và hiện tượng nguyệt thực: Trái đất, mặt trời và mặt trăng nằm trên cùng một đường thẳng.

Trong hiện tượng nhật thực: Mặt trăng nằm trong khoảng giữa trái đất và mặt trời.

Trong hiện tượng nguyệt thực: trái đất nằm trong khoảng giữa mặt trăng và mặt trời.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các phòng mổ ở bệnh viện, người ta thường dùng một hệ thống gồm nhiều đèn. Theo em mục đích chính của việc này là:

Xem đáp án » 28/04/2021 1,687

Câu 2:

Ban đêm, trong phòng chỉ có một ngọn đèn. Giơ bàn tay chắn giữa ngọn đèn và bức tường, ta quan sát thấy trên bức tường?

Xem đáp án » 28/04/2021 1,069

Câu 3:

Chọn phương án trả lời sai.

Ở Bích Hòa có nhật thực một phần khi:

Xem đáp án » 28/04/2021 691

Câu 4:

Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực?

Xem đáp án » 28/04/2021 562

Câu 5:

Hiện tượng xảy ra khi Mặt Trăng đi vào vùng bóng đen của Trái Đất là hiện tượng:

Xem đáp án » 28/04/2021 534

Câu 6:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án » 28/04/2021 511

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK