Câu hỏi:

28/04/2021 455

Câu phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo (không hứng được trên màn), nhỏ hơn vật

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu phát biểu đúng:

Xem đáp án » 28/04/2021 2,019

Câu 2:

Vật nào sau đây có thể coi là gương cầu lồi?

Xem đáp án » 28/04/2021 1,340

Câu 3:

Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải:

Xem đáp án » 28/04/2021 1,172

Câu 4:

Người ta không đặt gương phẳng mà lại đặt gương cầu lồi ở phía trước người lái ô tô, xe máy là vì:

Xem đáp án » 28/04/2021 1,107

Câu 5:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 28/04/2021 1,057

Câu 6:

Điều lợi của việc lắp gương cầu lồi so với lắp gương phẳng ở phía trước người lái xe ô tô, xe máy là:

Xem đáp án » 28/04/2021 1,038

Câu 7:

Người lái xe ô tô dùng gương cầu lồi đặt ở phía trước mặt để quan sát các vật ở phía sau lưng có lợi gì hơn là dùng gương phẳng?

Xem đáp án » 28/04/2021 775

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK