Trắc nghiệm Gương cầu lồi có đáp án (Thông hiểu)

  • 1650 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải:

Xem đáp án

Ta có: ảnh tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo (không hứng được trên màn)

⇒ Để có thể nhìn thấy ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải nhìn vào gương sao cho chùm tia phản xạ chiếu thẳng vào mắt

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án

Ta có: ảnh tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo (không hứng được trên màn)

⇒ Để có thể nhìn thấy ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải nhìn vào gương sao cho chùm tia phản xạ chiếu thẳng vào mắt

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Câu phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?

Xem đáp án

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo (không hứng được trên màn), nhỏ hơn vật

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Chọn câu phát biểu đúng:

Xem đáp án

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo (không hứng được trên màn), nhỏ hơn vật

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Người lái xe ô tô dùng gương cầu lồi đặt ở phía trước mặt để quan sát các vật ở phía sau lưng có lợi gì hơn là dùng gương phẳng?

Xem đáp án

Người lái xe ô tô dùng gương cầu lồi đặt ở phía trước mặt để quan sát các vật ở phía sau lưng có lợi gì hơn là dùng gương phẳng vì: Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận