Câu hỏi:

28/04/2021 163

Đặt một vật trước một gương cầu lồi. Phát biểu nào sau đây là đúng.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có, ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo (không hứng được trên màn), nhỏ hơn vật

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu phát biểu đúng:

Xem đáp án » 28/04/2021 2,019

Câu 2:

Vật nào sau đây có thể coi là gương cầu lồi?

Xem đáp án » 28/04/2021 1,341

Câu 3:

Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải:

Xem đáp án » 28/04/2021 1,172

Câu 4:

Người ta không đặt gương phẳng mà lại đặt gương cầu lồi ở phía trước người lái ô tô, xe máy là vì:

Xem đáp án » 28/04/2021 1,108

Câu 5:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 28/04/2021 1,058

Câu 6:

Điều lợi của việc lắp gương cầu lồi so với lắp gương phẳng ở phía trước người lái xe ô tô, xe máy là:

Xem đáp án » 28/04/2021 1,040

Câu 7:

Người lái xe ô tô dùng gương cầu lồi đặt ở phía trước mặt để quan sát các vật ở phía sau lưng có lợi gì hơn là dùng gương phẳng?

Xem đáp án » 28/04/2021 776

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK