Câu hỏi:

28/04/2021 1,676

Một học sinh có đặt một viên bi trước một gương cầu lõm rất gần mặt gương và rút ra được một số kết luận. Theo em kết luận nào sau đây không đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gương cầu lõm tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật khi vật đặt gần sát gương, ảnh ảo không hứng được trên màn chắn.

→ D sai

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi khám răng, nha sĩ sử dụng loại gương nào để quan sát tốt hơn?

Xem đáp án » 28/04/2021 4,793

Câu 2:

Phát biểu nào đúng khi nói về gương cầu lõm:

Xem đáp án » 28/04/2021 4,540

Câu 3:

Chọn phương án sai.

Tác dụng của gương cầu lõm là:

Xem đáp án » 28/04/2021 3,138

Câu 4:

Trong ba loại gương: Gương cầu lồi, gương phẳng, gương cầu lõm. Ảnh ảo của các gương xếp theo thứ tự kích thước tăng dần từ trái sang phải là:

Xem đáp án » 28/04/2021 1,484

Câu 5:

Chiếu một chùm sáng song song tới một chiếc gương. Chùm tia phản xạ ngay khi vừa rời gương là chùm tia hội tụ. Có thể xác định được đó là gương gì hay không?

Xem đáp án » 28/04/2021 893

Câu 6:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án » 28/04/2021 621

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK