Trắc nghiệm Gương cầu lõm có đáp án (Thông hiểu)

  • 1375 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm có thể là ảnh ảo hoặc ảnh thật tùy vào vị trí của vật

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Một học sinh có đặt một viên bi trước một gương cầu lõm rất gần mặt gương và rút ra được một số kết luận. Theo em kết luận nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Gương cầu lõm tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật khi vật đặt gần sát gương, ảnh ảo không hứng được trên màn chắn.

→ D sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Phát biểu nào đúng khi nói về gương cầu lõm:

Xem đáp án

Gương cầu lõm là gương có mặt phản xạ là mặt lõm của chỏm cầu (hay chính là mặt trong của một phần mặt cầu)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Trong các ứng dụng trên, ứng dụng của gương cầu lõm là dùng làm thiết bị nung nóng

Vì:

+ Ánh sáng mặt trời được xem là chùm sáng song song, khi chiếu vào gương cầu lõm sẽ bị phản xạ

+ Theo tính chất của gương cầu lõm: Chùm tia phản xạ sẽ hội tụ tại một điểm trước gương, như vậy sức nóng của ánh sáng mặt trời nhờ gương cầu lõm đã được tập trung lại tại một điểm hội tụ

⇒ Nếu treo một vật tại điểm hội tụ đó thì sẽ nhận sức nóng của ánh sáng và nóng lên

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Khi khám răng, nha sĩ sử dụng loại gương nào để quan sát tốt hơn?

Xem đáp án

Khi khám răng, nha sĩ sử dụng gương cầu lõm để quan sát tốt hơn vì khi đặt vật sát gương ta sẽ thu được ảnh lớn hơn vật

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

LỤc Bùi

Bình luận


Bình luận