Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 7(có đáp án): Bài tập tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng (phần 2)

  • 2487 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 43 phút

Câu 1:

Nam châm và nam châm điện có tính chất từ vì có khả năng:

Xem đáp án

Đáp án A

Nam châm và nam châm điện có tính chất từ vì có khả năng hút vật bằng sắt hoặc thép, làm quay kim nam châm


Câu 2:

Nam châm và nam châm điện có khả năng hút vật bằng sắt hoặc thép, làm quay kim nam châm vì có:

Xem đáp án

Đáp án C

Nam châm và nam châm điện có khả năng hút vật bằng sắt hoặc thép, làm quay kim nam châm vì có tính chất từ


Câu 3:

Dòng điện có tác dụng từ vì nó có thể:

Xem đáp án

Đáp án D
Dòng diện có tác dụng từ vì nó có thể làm quay kim nam châm


Câu 4:

Dòng điện có thể làm quay kim nam châm vì có:

Xem đáp án

Đáp án C

 Dòng điện làm quay kim nam châm vì có tính chất từ


Câu 5:

Dòng điện có tác dụng sinh lí khi nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Dòng điện có tác dụng sinh lí khi đi qua cơ thể người và các động vật


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Yang hồ Thủ đô
20:44 - 15/03/2022

Câu 11: Đáp án là A