Câu hỏi:

28/04/2021 585

Trong các vật sau đây, vật nào không có dòng điện chạy qua?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

A, B, C – có dòng điện chạy qua

D – không có dòng điện chạy qua

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao có thể thắp sáng bóng đèn được lắp ở nhiều xe đạp mà chỉ dùng có một dây điện nối giữa đinamô và bóng đèn?

Xem đáp án » 28/04/2021 1,431

Câu 2:

Loại hạt nào dưới đây khi chuyển động có hướng thì tạo thành dòng điện?

Xem đáp án » 28/04/2021 1,106

Câu 3:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 28/04/2021 999

Câu 4:

Loại hạt nào dưới đây khi chuyển động có hướng thì không tạo thành dòng điện?

Xem đáp án » 28/04/2021 917

Câu 5:

Đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới đây ?

Xem đáp án » 28/04/2021 909

Câu 6:

Không có dòng điện chạy qua vật nào dưới đây?

Xem đáp án » 28/04/2021 686

Câu 7:

Muốn có dòng điện chạy qua một bóng đèn pin thì phải làm theo cách được vẽ trong hình nào dưới đây?

Xem đáp án » 28/04/2021 630

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK