Câu hỏi:

28/04/2021 630

Muốn có dòng điện chạy qua một bóng đèn pin thì phải làm theo cách được vẽ trong hình nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Ta có: Dòng điện chạy trong mạch điện kín bao gồm các thiết bị điện được nối liền với hai cực của nguồn điện bằng dây điện.

Trong các hình trên, ta thấy:

A, B, D – bóng đèn chỉ được nối với một cực ⇒ không có dòng điện chạy qua

C – bóng đèn được nối với hai cực ⇒ có dòng điện chạy qua

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao có thể thắp sáng bóng đèn được lắp ở nhiều xe đạp mà chỉ dùng có một dây điện nối giữa đinamô và bóng đèn?

Xem đáp án » 28/04/2021 1,423

Câu 2:

Loại hạt nào dưới đây khi chuyển động có hướng thì tạo thành dòng điện?

Xem đáp án » 28/04/2021 1,106

Câu 3:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 28/04/2021 998

Câu 4:

Loại hạt nào dưới đây khi chuyển động có hướng thì không tạo thành dòng điện?

Xem đáp án » 28/04/2021 916

Câu 5:

Đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới đây ?

Xem đáp án » 28/04/2021 908

Câu 6:

Không có dòng điện chạy qua vật nào dưới đây?

Xem đáp án » 28/04/2021 686

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK