Câu hỏi:

28/04/2021 563

Chọn câu đúng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Dòng điện trong mạch có chiều ngược chiều với chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong dây dẫn kim loại

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho mạch điện như hình vẽ:

Khi K1 - đóng, K2 - mở thì đèn nào sáng?

Xem đáp án » 28/04/2021 1,219

Câu 2:

Khi khóa K mở, bóng đèn nào mắc trong mạch điện sau đây sẽ tắt:

Xem đáp án » 28/04/2021 1,071

Câu 3:

Cho bốn mạch điện sau:

Nhận định nào sau đây đúng:

Xem đáp án » 28/04/2021 832

Câu 4:

Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Trong trường hợp nào có đèn Đ1, Đ2 sáng?

Xem đáp án » 28/04/2021 681

Câu 5:

Một mạch điện được mắc như sau:

Sơ đồ mạch điện nào sau đây tương đương với mạch điện trên:

Xem đáp án » 28/04/2021 666

Câu 6:

Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ:

Chỉ có đèn 1 và 2 sáng trong trường hợp nào dưới đây?

Xem đáp án » 28/04/2021 651

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK