Trắc nghiệm Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện có đáp án (Thông hiểu)

  • 1495 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng nói về sơ đồ mạch điện:

Xem đáp án

Đáp án B

Sơ đồ mạch điện là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện


Câu 2:

Một mạng điện thắp sáng gồm:

Xem đáp án

Đáp án B

Mạng điện thắp sáng gồm: Nguồn điện, bóng đèn, công tắc và dây dẫn


Câu 3:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống Chiều dòng điện là chiều từ ………. Qua ………. và …….. tới……… của nguồn điện

Xem đáp án

Đáp án B

Quy ước về chiều dòng điện

Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện


Câu 4:

Một mạch điện được mắc như sau:

Sơ đồ mạch điện nào sau đây tương đương với mạch điện trên:

Xem đáp án

Đáp án C

Sơ đồ mạch điện tương đương với mạch điện của đầu bài là:


Câu 5:

Khi khóa K mở, bóng đèn nào mắc trong mạch điện sau đây sẽ tắt:

Xem đáp án

Đáp án C

Khi khóa K mở ⇒ dòng điện không chạy qua đèn Đ3, Đ4 ⇒ đèn Đ3, Đ4 không sáng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận