Câu hỏi:

28/04/2021 681

Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Trong trường hợp nào có đèn Đ1, Đ2 sáng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Khi đèn 1 và 2 sáng ⇒ Cả 3 công tắc đều đóng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho mạch điện như hình vẽ:

Khi K1 - đóng, K2 - mở thì đèn nào sáng?

Xem đáp án » 28/04/2021 1,217

Câu 2:

Khi khóa K mở, bóng đèn nào mắc trong mạch điện sau đây sẽ tắt:

Xem đáp án » 28/04/2021 1,069

Câu 3:

Cho bốn mạch điện sau:

Nhận định nào sau đây đúng:

Xem đáp án » 28/04/2021 830

Câu 4:

Một mạch điện được mắc như sau:

Sơ đồ mạch điện nào sau đây tương đương với mạch điện trên:

Xem đáp án » 28/04/2021 666

Câu 5:

Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ:

Chỉ có đèn 1 và 2 sáng trong trường hợp nào dưới đây?

Xem đáp án » 28/04/2021 651

Câu 6:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án » 28/04/2021 560

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK