Câu hỏi:

28/04/2021 784

Đơn vị của tần số là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đơn vị của tần số là Héc (Hz)

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong 2 phút, một vật thực hiện được 4000 dao động. Tần số dao động của vật có giá trị là:

Xem đáp án » 28/04/2021 2,527

Câu 2:

Trong 20 giây, một lá thép thực hiện được 5000 dao động. Tần số dao động của lá thép có giá trị là:

Xem đáp án » 28/04/2021 1,796

Câu 3:

Một vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng:

Xem đáp án » 28/04/2021 1,429

Câu 4:

Cầm một cái que và vẫy. Khi vẫy nhanh thì bắt đầu nghe thấy tiếng rít. Khi đó, có thể kết luận gì về tần số dao động của cái que?

Xem đáp án » 28/04/2021 793

Câu 5:

Sự trầm hay bổng của âm do nhạc cụ phát ra phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án » 28/04/2021 787

Câu 6:

Tần số âm càng thấp thì:

Xem đáp án » 28/04/2021 777

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK