Câu hỏi:

28/04/2021 502

Chọn phát biểu đúng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Ta có dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi có dòng điện chạy qua các vật dẫn thì các vật dẫn bị:

Xem đáp án » 28/04/2021 8,635

Câu 2:

Chọn câu trả lời đúng: Bàn ủi điện hoạt động là do:

Xem đáp án » 28/04/2021 1,840

Câu 3:

Hoạt động của máy sấy tóc dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

Xem đáp án » 28/04/2021 1,429

Câu 4:

Chọn câu trả lời đúng:

Máy sấy tóc hoạt động là do:

Xem đáp án » 28/04/2021 995

Câu 5:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

Xem đáp án » 28/04/2021 931

Câu 6:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Vật dẫn điện……..khi ………….chạy qua

Xem đáp án » 28/04/2021 748

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK