Trắc nghiệm Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện có đáp án (Thông hiểu)

  • 1364 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Vật dẫn điện……..khi ………….chạy qua

Xem đáp án

Đáp án A

Vật dẫn điện nóng lên khi có dòng điện chạy qua


Câu 2:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Đáp án D

A, B, C – đúng

D – sai vì: Tác dụng nhiệt của dòng điện có thể có hại có thể có lợi


Câu 3:

Chọn câu trả lời đúng: Bàn ủi điện hoạt động là do:

Xem đáp án

Đáp án A

Bàn ủi điện hoạt động là do tác dụng nhiệt của dòng điện


Câu 4:

Chọn câu trả lời đúng:

Máy sấy tóc hoạt động là do:

Xem đáp án

Đáp án A

Máy sấy tóc hoạt động là do tác dụng nhiệt của dòng điện


Câu 5:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận