Câu hỏi:

28/04/2021 1,339

Một vật dao động với tần số 8Hz. Hỏi trong một phút vật thực hiện được bao nhiêu dao động?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

  • Tần số là số dao động trong một giây
  • Tần số của vật trên là 8Hz

⇒ trong một giây vật thực hiện được 8 dao động

⇒ Trong một phút = 60 giây vật thực hiện được 8.60 = 480 dao động

Đáp án cần chọn là: C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật dao động với tần số 12Hz. Hỏi trong 20 phút vật thực hiện được bao nhiêu dao động?

Xem đáp án » 28/04/2021 3,569

Câu 2:

Vật nào trong các vật sau đây dao động với tần số lớn nhất?

Xem đáp án » 28/04/2021 911

Câu 3:

Vật nào trong các vật sau đây dao động với tần số nhỏ nhất?

Xem đáp án » 28/04/2021 381

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK