Câu hỏi:

28/04/2021 1,132

Khi gõ trống, để có âm lớn phát ra ta phải:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: Biên độ dao động càng lớn âm phát ra càng to

⇒ Trường hợp gõ mạnh vào mặt trống tạo ra biên độ dao động lớn, âm phát ra lớn

Đáp án cần chọn là: B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu trả lời đúng.

Tại sao khi dùng dùi gõ mạnh lên mặt trống ta sẽ nghe to hơn?

Xem đáp án » 28/04/2021 14,995

Câu 2:

Âm thanh phát ra từ trống to hay nhỏ phụ thuộc vào?

Xem đáp án » 28/04/2021 5,311

Câu 3:

Rắc một ít cát lên mặt trống rồi dùng dùi gõ vào mặt trống. Trường hợp nào trống sẽ phát ra âm lớn hơn?

Xem đáp án » 28/04/2021 4,634

Câu 4:

Một người bình thường nghe tin tức qua radio với độ to của âm vào khoảng 35dB đến 55dB. Như vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe người nghe không?

Xem đáp án » 28/04/2021 3,115

Câu 5:

Chọn câu trả lời đúng:

Xem đáp án » 28/04/2021 2,688

Câu 6:

Chọn câu trả lời đúng.

Bật quạt số (1) Quyên nghe iếng gió vi vu. Bật số (2) bạn nghe tiếng gió lớn hơn, bật tiếp số (3) bạn nghe tiếng gió lớn nhất. Quyên khẳng định khi bật số (3) cánh quạt quay nhanh nhất. Theo em đúng hay sai?

Xem đáp án » 28/04/2021 2,031

Câu 7:

Chọn câu trả lời sai.

Xem đáp án » 28/04/2021 1,426

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK