Trắc nghiệm Độ to của âm có đáp án (Thông hiểu)

  • 1503 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 42 phút

Câu 1:

Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó được gọi là:

Xem đáp án

Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó được gọi là biên độ dao động

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Biên độ dao động càng lớn âm phát ra……….

Xem đáp án

Biên độ dao động càng lớn âm phát ra càng to

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Rắc một ít cát lên mặt trống rồi dùng dùi gõ vào mặt trống. Trường hợp nào trống sẽ phát ra âm lớn hơn?

Xem đáp án

Ta có: Biên độ dao động càng lớn âm phát ra càng to

⇒ Trường hợp nào trống sẽ phát ra âm lớn hơn là trường hợp cát nảy lên cao, rời xa mặt trống vì khi đó biên độ dao động là lớn nhất

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Khi gõ trống, để có âm lớn phát ra ta phải:

Xem đáp án

Ta có: Biên độ dao động càng lớn âm phát ra càng to

⇒ Trường hợp gõ mạnh vào mặt trống tạo ra biên độ dao động lớn, âm phát ra lớn

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Âm thanh phát ra từ trống to hay nhỏ phụ thuộc vào?

Xem đáp án

Ta có: Biên độ dao động càng lớn âm phát ra càng to

⇒ Âm thanh phát ra từ trống to hay nhỏ phụ thuộc vào biên độ dao động của mặt trống

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận