Câu hỏi:

29/04/2021 448

Chọn câu trả lời đúng:

Ampe kế là dụng cụ dùng để đo:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu trả lời đúng. Để đo cường độ dòng điện 15mA, nên chọn Ampe kế nào có giới hạn đo phù hợp nhất?

Xem đáp án » 29/04/2021 870

Câu 2:

Để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn, cách mắc ampe kế trong mạch nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 29/04/2021 831

Câu 3:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án » 29/04/2021 788

Câu 4:

Chọn phương án sai.

Dòng điện trong mạch có cường độ lớn, khi đó:

Xem đáp án » 29/04/2021 745

Câu 5:

Một bóng đèn mắc trong mạch sẽ:

Xem đáp án » 29/04/2021 598

Câu 6:

Ampe (A) là đơn vị đo:

Xem đáp án » 29/04/2021 549

Câu 7:

Chọn ampe có giới hạn đo phù hợp nhất để đo cường độ dòng điện qua đèn 1,2A

Xem đáp án » 29/04/2021 473

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK