Trắc nghiệm Cường độ dòng điện có đáp án (Thông hiểu)

  • 1274 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn

Số chỉ của ampe kế cho biết mức độ mạnh yếu của dòng điện và là giá trị của cường độ dòng điện


Câu 2:

Chọn câu trả lời đúng:

Ampe kế là dụng cụ dùng để đo:

Xem đáp án

Đáp án C

Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện


Câu 3:

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

Để đo cường độ dòng điện qua vật dẫn, ta mắc ....................với vật dẫn

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: Để đo cường độ dòng điện, cần mắc chốt dương (+) của ampe kế về phía cực dương của nguồn điện, chốt (-) của ampe kế về phía cực âm của nguồn điện (để cho chiều dòng điện đi từ chốt dương đến chốt âm của ampe kế)

Hay nói cách khác: Để đo cường độ dòng điện qua vật dẫn, ta mắc ampe kế nối tiếp với vật dẫn


Câu 4:

Một bóng đèn mắc trong mạch sẽ:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn

⇒ Khi cường độ dòng điện yếu thì đèn sẽ sáng yếu

A, B, D – sai

C – đúng


Câu 5:

Ampe (A) là đơn vị đo:

Xem đáp án

Đáp án C

Đơn vị đo cường độ dòng điện là: Ampe – kí hiệu A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận